Địa chỉ: Thôn Đông
Điện thoại: 3.670.249
 19/09/22  Tin tức Sự kiện  21
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện từ mùa xuân năm 1930 và đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhờ đó đất nước Việt Nam “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1).
 07/09/22  Chi bộ  30
TRƯỜNG MẦM NON bẮC LÝ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN