Trường MN Bắc Lý được thành lập năm 1997 đến nay đã được 18 năm.Năm học 2014-2015 trường có 40 cán bộ giáo viên, 25 nhóm lớp với tổng số 756 trẻ,là 1 trường lớn trong huyện nhưng do thu nhập của nhân dân chủ yếu từ nông nghiệp nên sự đầu tư cho con em còn nhiều hạn chế