Địa chỉ: Thôn Đông
Điện thoại: 3.670.249
 19/04/19  Hội thi  156
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện hiệp hòa về việc triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” bậc học mầm non. Trường mầm non Bắc Lý đã xây dưng kế hoạch và triển khai nhiều ...
 21/03/19  Hội thi  155
THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN VÒNG THỰC HÀNH NĂM HỌC 2018-2019 CỦA CÁC CÔ  GIÁO TRƯỜNG MN BẮC LÝ.
 24/02/19  Hội thi  139
GIẢI BÓNG TRUYỀN HƠI NỮ CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 4 CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2019.
 30/12/18  Hội thi  203
Hôm nay ,ngày 28 tháng 12 năm 2018 Phòng giáo dục chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn lần thứ 2 tại Trường mầm non Bắc Lý năm học 2018-2019.
 30/12/18  Hội thi  231
Hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2018, PGD&ĐT huyện Hiệp Hòa chỉ đạo Sinh hoạt chuyên môn cấp huyện bậc học mầm non năm học 2018-2019 tại trường MN Bắc Lý.
 19/10/18  Hội thi  163
HỘI THI TIẾNG HÁT NHÀ GIÁO CẤP HUYỆN NĂM 2018 CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 4