Địa chỉ: Thôn Đông
Điện thoại: 3.670.249
 30/01/17  Trao đổi KN - PPDH  171
DỰ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI TRƯỜNG TH BẮC LÝ 1
 23/09/14  Trao đổi KN - PPDH  177
Cách học mới cho học sinh tiểu học
 23/09/14  Trao đổi KN - PPDH  174
Tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ.
 23/09/14  Trao đổi KN - PPDH  173
Sau hơn một năm thực hiện đổi mới phương pháp dạy dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường phổ thông, đối với môn Ngữ Văn hay môn khác đều đem lại hiệu quả nhất định
 23/09/14  Trao đổi KN - PPDH  176
Mục tiêu của giáo dục tiểu học là nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để góp phần hình thành nhân cách